Saigoneer한글판

BackHome푸드푸드 카테고리음식 문화 [일러스트] 길거리 간식부터 홈메이드 음식까지, 베트남의 다양한 요리 묘사

[일러스트] 길거리 간식부터 홈메이드 음식까지, 베트남의 다양한 요리 묘사

Bánh mì 또는 Cơm tấm은 전형적인 베트남 요리로 간주된다. 집에서 요리한 Cà ri gà(베트남 치킨 카레) 또는 Thịt kho tàu(익힌 돼지고기와 달걀) 또한 베트남 식문화의 중심이다.

일러스트와 미니 엽서 시리즈 작가인 Phung Nguyen Quang과 일러스트 작가 Killien Huynh로 구성된 KAA Illustrations는 베트남의 가장 상징적인 길거리 음식 및 가정식을 소개한다. 이 두 사람은 2015년에 Scholastic Picture Book Award에서 수상한 The First Journey라는 어린이 책을 제작하기도 했다.

아래에서 일러스트를 확인할 수 있다. 

A hearty bowl of hủ tiếu, crispy bánh cam (deep-fried rice ball with sweet mung bean filling) and hột vịt lộn (balut egg).

Healthy bún thịt nướng, Vietnamese Tet staple thịt kho tàu and canh khổ qua (bitter lemon soup)

Bánh tét (cylindral Tet rice cake), cơm tấm and cà phê sữa.

Mứt tết (Tet's assorted jams), bánh mì and bò né.

Bánh tráng trộn (mixed rice paper), watermelon and mooncake

Cà ri gà and bún riêu.

[Illustrations by KAA Illustrations, via their Behance's album]


Related Articles

Stunning Vietnamese Children's Book Wins Asia-Wide Prize

Inside Award-Winning Vietnamese Children's Book 'The First Journey'

[Illustrations] A Watercolor Food Alphabet for the Hungry Typographer


Video »

BUDX HCMC